HDMIextender.se


HDBaseT™

HDBaseT™ är en landvinning inom elektronik som har revolutionerat hur man kan distribuera högupplösta okomprimerade HDMI-signaler.

HDBaseT™ använder sig av en mycket speciell teknik som lite kan liknas vid den teknik man använder när man sänder digital-tv (DVB). Enkelt förklarat "skivar" man upp signalen i flera olika delar som sedan skickas i nätverkskabelns olika par på en massa olika frekvenser samtidigt. Det är denna teknik som gör att man kan utnyttja kabelns bandbredd på ett helt unikt sätt.

Detta innbär också att HDBaseT™  är i princip okänsligt för vilken typ av kabel man använder till skillnad från de traditionella "analoga" varianterna. De är mycket känsliga för något som kallas "skew". Det kan man läsa mer om på den sidan.

Det leder samtidigt att man då kan mata in ett stort antal saker i en och samma kabel.

Den version av HDBaseT™ som finns idag klarar som mest att skicka 5 olika saker i en och samma nätverkskabel:

  • HDMI med 4K stöd
  • Ström till mottagaren, så kallad PoE eller PoH innebär att endast en kabel behövs.
  • Nätverkstrafik / Internet-trafik 100 Mbit/s (upp till tre kanaler)
  • RS-232 styrsignaler
  • IR-signaler i båda riktningar.

Allt detta sammantaget kallas då för 5Play™.

Man jobbar just nu som bäst med utveklingen av HDBaseT™ 2.0 som även kommer att addera USB 2.0 och en hel del annat trevligt.          

Vill man förkovra sig mer i ämnet kan man läsa på HDBaseT™ organisationens egen hemsida: www.hdbaset.org