HDMIextender.se


"Analog" teknik

Tidigare former av extenders har använt sig av något som kan liknas vid analog teknik trots att det är digitala signaler man skickar.

Enkelt förklarat:

En nätverkskabel består av 8 trådar fördelade i 4 par. trådarna är sedan tvinnade två och två, det är därför det kallas för TP-kabel (Twisted Pair). Anledningen till att de är tvinnade är att tvinnandet hjälper till att ta bort störningar som beror på induktion mellan trådarna när man skickar högfrekventa signaler genom dem. Så som trådarna används så motverkar störningar varandra.

Det är också det som gör att det är oerhört viktigt att följa färgkodningen som används när man tillverkar nätverkskablage. Många tror att bara man gör samma sak i båda ändar av kabeln så spelar det ingen roll, men det är alltså väldigt fel. Färgkodningen är det som gör att denna motverkan av störningar fungerar.

För den här typen av extenders finns två varianter, de som använder dubbla Cat-kablar och de som använder endast en.

I "analoga" extenders för dubbla kablar använder man paren på följande sätt:

I vart och ett av paren i den ena kabeln skickar man:

  • Rött
  • Grönt
  • Blått
  • Synk

I den andra kabeln skickar man DDC (Display Data Channel) en massa övrig information.

Singel kabel-modeller gör samma sak, men där har man mixat synk och DDC.

Problemet med den här typen av överföring är när man använder en billig/dålig kabel då de oftast/alltid har en hög "skew". Skew är skillnaden mellan kortaste och längsta par i kabeln. De flesta tror att alla paren är lika långa, men eftersom det skiljer i precision när man tvinnar kablarna så kan det skilja ganska mycket, de sämsta kablarna vi har sett har en skew på så mycket som 20%. Och om man har en kabel som är 40m så blir det 8 meter.

Så stora skillnad skapar millisekunder i skillnad vid överföringen av de olika färgerna av signalen vilket kan leda till att det inte fungerar.

Det är också det som gör att Cat7 kabel inte alls kan användas för den här typen av extenders då den kabeln har medvetet olika grova par för att man skall kunna använda den till flera olika applikationer.

De här problemen finns inte alls när man pratar om HDBaseT™